ช่องทางในการติดต่อ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ 045-240577 โทรสาร : 045-240576 Email : info[at]ictutc.com